Privacy policy Clinic63

Clinic63 is een medisch-cosmetische kliniek gevestigd op zes locaties in Nederland: Amsterdam, Den Haag, Best, ’s-Hertogenbosch, Meerssen en Velp.

Clinic63 verwerkt vertrouwelijk en zorgvuldig persoonsgegevens. Het verwerken van deze gegevens is noodzakelijk om patiënten medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van behandelingen. Daarnaast heeft Clinic63 wettelijke verplichtingen betreft het verwerken van medische gegevens (bijvoorbeeld de Wet Publieke Gezondheid). Dit privacy reglement is bedoeld om de patiënten te informeren over de rechten en onze plichten op grond van de AVG en de WGBO.

Plichten Clinic63

 • De gegevens van de patiënt worden voor de volgende specifieke doeleinden verzameld: voor zorgverlening en voor doelmatig beleid en beheer. 
 • Alle medewerkers binnen Clinic63 zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met de persoonsgegevens. 
 • De persoonsgegevens van de patiënten worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. 
 • De persoonsgegevens van patiënten hebben een bewaartermijn van 15 jaar (vanaf de laatste behandeling). Dit is wettelijk verplicht ten behoeve voor uw gezondheid. 

Rechten als betrokkene

 • De patiënt heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens verwerkt worden.
 • De patiënt heeft recht op inzage en afschriften van de persoonsgegevens. 
 • De patiënt heeft recht op correctie, aanvulling of verwijdering van de gegevens indien dit nodig is. 
 • De patiënt heeft recht op (gedeeltelijke) vernietiging van persoonsgegevens en medische gegevens. Hieraan kan alleen worden voldaan mits de gegevens op grond van de wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. 
 • De patiënt heeft het recht op het toevoegen van een eigen verklaring in het dossier (van medische aard)

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Clinic63 verwerkt zijn:

 • Persoonsgegevens: voor- en achternaam, woonadres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Clinic63 is een zorgverlener, hierbij is de kliniek verplicht in het medisch dossier de soort identificatie, het documentnummer en BSN-nummer te verwerken.
 • Bijzondere persoonsgegevens die betrekking hebben op de gezondheid van de klant (medische vragenlijst, behandelingen, etc.)
 • E-mailverwerkingen zoals het aanmelden en afmelden van de nieuwsbrief
 • Online gegevens zoals Cookies, het IP-adres, surfgedrag, paginabezoeken, social media gebruik. 
 • Telefonisch contact met de kliniek. 

Informatie

Clinic63 verzamelt de gegevens zelf en via derden die namens Clinic63 een dienst levert. Dit wordt met uiterste zorgvuldigheid en beveiliging verwerkt. Alle medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens van de patiënten. Medische dossiers met gegevens worden alleen gebruikt vanwege medische noodzaak of een samenhang daarmee. 

Uitwisseling informatie

Clinic63 wisselt alleen relevante medische gegevens uit op een veilige en betrouwbare manier met goedkeuring van de patiënt. Er is toestemming nodig van de patiënt, er bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Cookies

Clinic63 gebruikt Cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie erop. Deze informatie betreft het gedrag van bezoekers op de website. De informatie kan Clinic63 gebruiken voor het verbeteren van de website. De websitebezoeker dient toestemming te geven voor het Cookie gebruik en kan deze ten alle tijden intrekken. 

Wijzigingen

Clinic63 heeft het recht om het privacy reglement te wijzigen. De laatste wijzigingen zijn gemaakt op 1 maart 2021. 

Vragen en informatie

Voor meer informatie betreft het privacy reglement kunt u contact opnemen met info@clinic63.nl.

Contact

Postadres: Wanningstraat 10, 1071 LB Amsterdam

Tel: 088 015 7100
E-mail: info@clinic63.nl