Huisreglement Clinic63

Roken
Roken in de kliniek is verboden. Dit geldt ook voor elektrische sigaretten.

Alcohol, drugs en wapens
Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol en/of drugs de kliniek te betreden of te
gebruiken in de kliniek. Het bezit van gevaarlijke voorwerpen en wapens is verboden in de
kliniek.

Diefstal en vandalisme
Er wordt aangifte gedaan bij diefstal en/of vandalisme. De politie zal dit verder overnemen en
de pleger wordt overgedragen aan de politie. De kosten die gemaakt worden zullen verhaald
worden op de pleger van de diefstal en/of het vandalisme.

Agressie, geweld en intimidatie
Agressie, intimidatie, bedreiging, discriminatie, belediging en geweld wordt in de klinieken
van Clinic63 niet getolereerd. Er worden maatregelen genomen indien dit voorkomt in de
kliniek. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een kliniek verbod. Clinic63 werkt samen met de politie
en justitie, indien dit nodig is komen zij ter plaatse.

Fotograferen en filmen
Het is niet toegestaan om te fotograferen en/of te filmen in de kliniek tenzij hier vooraf door
het management toestemming op is gegeven. Iedereen die op de foto of film te zien is dient
daarnaast ook toestemming te geven voor het fotograferen en/of filmen. Deze regels gelden
ook voor geluidsopnamens.

Cameratoezicht
In de kliniek is cameratoezicht aanwezig.

Aansprakelijkheid
Clinic63 is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van
medewerkers, cliënten en en bezoekers. Wanneer de huisreglementen van Clinic63 niet
worden opgevolgd, kan dit leiden tot een waarschuwing of toegangsontzegging van de
kliniek.

Huisdieren
Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen in de kliniek, hier geldt als uitzondering
bij als het om een begeleidingshond gaat. Dit moet voorafgaand van de afspraak
gecommuniceerd worden met de kliniek.

Legitimatie
Tijdens uw bezoek aan de kliniek is het verplicht een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.
Deze dient u te kunnen tonen bij de balie.

Op tijd
Er wordt van de cliënt verwacht de gemaakte afspraak na te komen en op tijd te komen. Dit
om uitloop tegen te gaan. Indien de cliënt onverhoopt te laat komt dient dit op tijd te worden
doorgegeven zodat Clinic63 kan kijken naar een oplossing indien dit mogelijk is. Clinic63 kan
de cliënt weigeren indien hij of zij te laat op haar afspraak is.

Uitloop
Helaas kan het onverhoopt voorkomen dat de arts langer bezig is met een cliënt dan vooraf
ingecalculeerd is. Hierdoor is het mogelijk dat een afspraak uitloopt. Clinic63 is niet
verantwoordelijk voor de privé gevolgen van een cliënt voor de uitloop.

Start typing and press Enter to search