Huisreglement Clinic63

Roken
Roken in de kliniek is verboden. Dit geldt ook voor elektrische sigaretten.

Alcohol, drugs en wapens
Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol en/of drugs de kliniek te betreden of te gebruiken in de kliniek. Het bezit van gevaarlijke voorwerpen en wapens is verboden in de kliniek.

Diefstal en vandalisme
Er wordt aangifte gedaan bij diefstal en/of vandalisme. De politie zal dit verder overnemen en de pleger wordt overgedragen aan de politie. De kosten die gemaakt worden zullen verhaald worden op de pleger van de diefstal en/of het vandalisme.

Agressie, geweld en intimidatie
Agressie, intimidatie, bedreiging, discriminatie, belediging en geweld wordt in de klinieken van Clinic63 niet getolereerd. Er worden maatregelen genomen indien dit voorkomt in de kliniek. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een kliniek verbod. Clinic63 werkt samen met de politie en justitie, indien dit nodig is komen zij ter plaatse.

Fotograferen en filmen
Het is niet toegestaan om te fotograferen en/of te filmen in de kliniek tenzij hier vooraf door het management toestemming op is gegeven. Iedereen die op de foto of film te zien is dient daarnaast ook toestemming te geven voor het fotograferen en/of filmen. Deze regels gelden ook voor geluidsopnamen.

Cameratoezicht
In de kliniek is cameratoezicht aanwezig.

Aansprakelijkheid
Clinic63 is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van medewerkers, cliënten en en bezoekers. Wanneer de huisreglementen van Clinic63 niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot een waarschuwing of toegangsontzegging van de kliniek.

Huisdieren
Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen in de kliniek, hier geldt als uitzondering bij als het om een begeleidingshond gaat. Dit moet voorafgaand van de afspraak gecommuniceerd worden met de kliniek.

Legitimatie
Tijdens uw bezoek aan de kliniek is het verplicht een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Deze dient u te kunnen tonen bij de balie.

Op tijd
Er wordt van de cliënt verwacht de gemaakte afspraak na te komen en op tijd te komen. Dit om uitloop tegen te gaan. Indien de cliënt onverhoopt te laat komt dient dit op tijd doorgegeven te worden zodat Clinic63 kan kijken naar een oplossing indien mogelijk. Clinic63 kan de cliënt weigeren indien hij of zij te laat op haar afspraak is.

Uitloop
Helaas kan het onverhoopt voorkomen dat de arts langer bezig is met een cliënt dan vooraf ingecalculeerd is. Hierdoor is het mogelijk dat een afspraak uitloopt. Clinic63 is niet verantwoordelijk voor de privé gevolgen van een cliënt voor de uitloop.