Oorlelcorrectie

Heeft u last van grote oorlellen en wilt u dit laten corrigeren? Of heeft u last van een uitgescheurde oorlel door een oorbel? Dit kan gecorrigeerd worden bij Clinic63.

Wat is een oorlelcorrectie?

Een oorlelcorrectie kan vanwege twee redenen worden uitgevoerd: het kan een herstel correctie zijn door een uitgescheurde oorlel of een verkleining van de oorlel doordat de grote hiervan u stoort. Grote oorlellen kunnen door verschillende oorzaken komen. Zo kan dit erfelijk bepaald zijn, dit kan komen door het dragen van zware oorbellen of door het ouderwordingsproces. Wat uw wensen ook zijn, een corrigerende operatie aan de oorlellen kan bij Clinic63 uitgevoerd worden.

De behandeling
Voor een oorlelcorrectie vindt er altijd een consult gesprek plaats met de arts die u gaat behandelen. De arts luistert naar uw wensen en samen wordt er een behandelplan opgesteld. Tijdens dit consult zal er goed besproken worden wat het te verwachten resultaat zal zijn en worden medische vragen doorgenomen. De oorlelcorrectie wordt daarna bij wederzijdse goedkeuring ingepland. Zodra u voor de oorlelcorrectie komt worden de oorlellen eerst plaatselijk verdoofd, hierdoor zal u niks van de ingreep voelen. Het deel dat moet worden verwijdert zal door de arts worden afgetekend. Het stukje huid zal hierna worden weg gehaald en dicht worden gehecht waardoor u weer tevreden bent over de vorm of de grote van uw oorlellen. Een oorlelcorrectie neemt ongeveer drie kwartier in beslag.

Nazorg
Na een oorlelcorrectie kunt u al uw dagelijkse bezigheden weer oppakken. Wij raden u wel aan om gedurende 6 weken te wachten met de volgende activiteiten:
– Zonnebank
– Sauna
– Intensieve sporten

Er wordt na de behandeling altijd een controle afspraak ingepland. Na een week worden de hechting verwijdert en na 6 maanden komt u terug voor een definitieve eind controle.

Mogelijke risico’s en bijwerkingen
Het kan zijn dat er zwellingen, blauwe plekken en bloeduitstortingen optreden na de behandeling. Dit is een normale reactie en trekt na enkele dagen weg. Het kan zijn dat u licht bloedverlies heeft, ook dit is niet zorgwekkend. In een zeer zeldzaam geval kan er  en keloidvorming en eventueel gevoelsverlies van oorlel ontstaan. Alle risico’s en bijwerkingen worden tijdens het consult uitgebreid besproken.

Start typing and press Enter to search