Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Clinic63.
Gevestigd op:

Clinic63 Amsterdam
Wanningstraat 10
1071 LB Amsterdam

Clinic63 Best
De Waal 46-48
5684 PH Best 

Clinic63 Den Haag
Zeestraat 100
2518 AD Den Haag

Clinic63 ‘s-Hertogenbosch
Orthenstraat 336
5211 SX ‘s-Hertogenbosch

Clinic63 Meerssen
Kuileneindestraat 4
6231 KG Meerssen

Clinic63 Velp
Hoofdstraat 22
6881 TH Velp

Clinic63 staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven op het KVK-nummer 56514735. 

Definities
Behandeling: de behandeling die door Clinic63 wordt uitgevoerd. 

Behandelingsovereenkomst: de overeenkomsten betreffende de behandeling(en) door Clinic63 met de patiënt. 

Patiënt: de persoon op die de behandelingsovereenkomst betrekking heeft, oftewel de opdrachtgever. 

Clinic63: Clinic63 B.V. onder het KVK-nummer: 56514735 en al haar medewerkers. 

Toepassing van de algemene voorwaarden 

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en behandelingsovereenkomst bij Clinic63.
 2. Clinic63 heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen.
 3. Van de algemene voorwaarden mag alleen worden afgeweken wanneer Clinic63 hier schriftelijk mee heeft ingestemd. 

Resultaten behandeling

 1. Alle behandelingen betreffen een inspanningsverbintenis, dus geen resultaatverbintenis. Ieder persoon is anders waardoor het resultaat bij ieder persoon verschilt. Er kan geen garantie worden gegeven op een resultaat. Er kunnen ten alle tijden complicaties optreden. 
 2. Het kan nodig zijn om na een behandeling een aanvullende behandeling uit te laten voeren voor een goed eindresultaat. 

Behandelingsovereenkomst

 1. Een patiënt tekent een behandelingsovereenkomst. Medewerkers worden nimmer contractpartij van de patiënt.
 2. Clinic63 heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door een derde. 

Medewerkingsplicht

 1. De patiënt geeft Clinic63 inlichting en medewerking die nodig zijn voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst en volgt de adviezen van Clinic63 op. 
 2. De patiënt dient zich te legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs voorzien van een BSN-nummer. Indien een patiënt geen legitimatiebewijs kan tonen mag Clinic63 de behandelingsovereenkomst opschorten. De eventuele kosten daarvan komen voor rekening van de patiënt. 

Wijzigen, annuleringen en no show van een afspraak 

 1. Indien de patiënt de afspraak wil annuleren of wijzigen, dient de patiënt dit minimaal 48 uur voor de behandeling aan te geven. 
 2. Wanneer de patiënt een aanbetaling heeft gedaan voor een behandeling en zich toch bedenkt, dient de patiënt dit binnen 48 uur na de aanbetaling te melden aan lindsay.g@clinic63.nl. Wel wordt er €100,- consult kosten berekend. Mocht dit niet binnen 48 uur worden geannuleerd dan gaat Clinic63 ervan uit dat de behandeling doorgaat en vindt er geen restitutie van de aanbetaling plaats.
 3. Het verzetten of annuleren van de operatie kan tot 10 dagen voor de operatie kosteloos. Daarna worden er extra kosten in rekening gebracht, deze kosten bedragen €500 bovenop uw aanbetalingsbedrag. Verzetten of annuleren binnen 10 werkdagen in verband met medische redenen is kosteloos mits er een medische verklaring aanwezig is.
 4. Behandelingen die worden uitgevoerd onder volledige narcose kunnen niet gerestitueerd worden bij het annuleren of verzetten binnen 10 werkdagen van uw behandeling.
 5. Indien de patiënt niet op de afspraak op komt dagen mag Clinic63 hier een boete factuur voor sturen van minimaal 50 euro voor declareren. Het bedrag is afhankelijk van de behandeling en behandelaar.

Geheimhouding 

 1. Clinic63 voldoet aan haar geheimhouding, tenzij het recht de kliniek tot het doorbreken van deze geheimhouding verplicht. 
 2. Clinic63 heeft het recht om informatie te gebruiken voor statistische doeleinden. Hierbij zal geen enkele statistiek te herleiden zijn tot een individuele patiënt. 
 3. Er is een aparte Privacy Policy die weergegeven staat op de website. 

Prijswijziging

Clinic63 heeft het recht zonder nadere kennisgeving de tarieven van de prijslijst te wijzigen. De nieuwe tarieven gelden vanaf het moment van bekendmaking, tenzij schriftelijk anders is afgesproken met de patiënt. 

Klachtenregeling

 1. Clinic63 beschikt over een klachtenregeling die beschreven staat op de website.
 2. Klachten met betrekking tot een behandeling dienen volledig, tijdig en duidelijk omschreven schriftelijk te worden voldaan, via mail of per post. 
 3. Clinic63 reageert uiterlijk binnen 5 weken op een klacht. 
 4. Clinic63 is verzekerd voor aansprakelijkheid bij de VVAA. Daarnaast is Clinic63 aangesloten bij de NVCG (Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde). 

Betalingsregeling

 1. Bij Clinic63 moet de patiënt direct na de behandeling afrekenen. Dit kan alleen contant of met pin. 
 2. Bij operatieve of langdurige behandelingen zoals de CO2 laser wordt een aanbetaling van 50% voorafgaand aan de behandeling gefactureerd. 

Start typing and press Enter to search