Medische behandelingen

Clinic63 helpt u het verouderen van uw huid tegen te gaan. Het team van Clinic63 biedt niet alleen oplossingen aan voor uw huid en lichaam, maar adviseert ook over manieren om de onderliggende oorzaken van huidveroudering aan te pakken.

Medische behandelingen
Spataderen

Spataderen

Heb je last van zware benen en pijnlijk opgezwollen aderen? Of heb je moeite met de esthetische kant van spataderen? De behandeling van spataderen kan tegenwoordig poliklinisch gebeuren en is afgezien van een paar prikjes niet echt pijnlijk.

 

Wat zijn spataderen?

Spataderen zijn zwellingen veroorzaakt doordat bepaalde klepjes in de aderen niet meer goed functioneren. Het bloed kan daardoor ‘blijven hangen’ in de ader, die steeds verder uitrekt.

 Spataderen kunnen allerlei klachten geven zoals: vermoeide rusteloze benen, krampen of opgezette enkels. Daarnaast worden spataderen vaak als “niet mooi” beschouwd. Spataderen kunnen ontsierend (cosmetisch) zijn en/of allerlei klachten veroorzaken als vermoeide, pijnlijke of rusteloze benen, krampen of opgezette enkels. Spataderen kunnen een gevaar voor de gezondheid zijn omdat de bloedstroom ter plekke stagneert. Zo kunnen bloedpropjes ontstaan die elders in uw lichaam schade kunnen aanrichten.

Consultatie

Spataderen zijn vaak makkelijk te herkennen, maar omdat er verschillende soorten zijn, is het belangrijk om eerst een arts te consulteren. In een gesprek vertelt de arts alle ins en outs van de behandeling: welke methode voor jou het beste is, welk resultaat je kunt verwachten, de mogelijke risico’s en de nazorg. Ook zal de arts vragen naar de medische achtergrond en de algemene fysieke gesteldheid.

 

De behandeling

 

Spataderbehandeling – Sclerocompressie therapie
Bij deze behandeling is een verdoving niet nodig. Dit komt doordat er een zeer fijne injectienaald wordt gebruikt waardoor je tijdens de behandeling nauwelijks pijn voelt. Door de injecties wordt een vloeistof in de spatader gespoten die het bloed doet stollen en de vaatwanden doet verkleven. Het bloed gaat vanzelf een andere weg in het vaatstelsel zoeken.

Geholpen door de druk van een elastische kous zal de ader verschrompelen en verdwijnen. Het bloed gaat vanzelf een andere weg in het vaatstelsel zoeken. Na het inspuiten kan de ader nog een tijdje zichtbaar en voelbaar zijn.

Er kan slechts een beperkte hoeveelheid vloeistof per behandeling gebruikt worden om de beenvaten te scleroseren. Dit heeft te maken met eventuele overdoseringen en bijwerkingen. Hierdoor kunnen meerdere behandelingen nodig zijn.

Risico’s bij sclerocompressie behandeling
Bij sclerocompressie behandeling geeft de ingespoten vloeistof ter plaatse van de ader een reactie, maar geeft weinig bijwerkingen voor de rest van het lichaam. In enkele gevallen kan een overgevoeligheidsreactie plaatsvinden. Naast een allergische reactie kan er ook een steriele ontsteking ontstaan die met corticosteroïden behandeld dient te worden.

Bovendien bestaat er een kans dat het inspuitmiddel zich met bloed gaat vermengen. Hierdoor kan de ader weer open gaan. De ader zal dan opnieuw behandeld moeten worden.

Risico’s bij nabehandelen
Als gevolg van onvoldoende druk bij het nabehandelen, kan bloed achterblijven in de ingespoten ader. Als dit een steriele ontsteking geeft, voelt u veel pijn en moet u direct contact opnemen met de kliniek.

In zeer enkele gevallen kan het zijn dat er middels een kleine incisie het achtergebleven bloed weg gehaald wordt. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving. De nabehandeling met de compressie kousen is dan ook zeer belangrijk om opvolging aan te geven.

Na de behandeling
Na de behandeling zul je twee weken elastische kousen moeten dragen, overdag en ’s nachts. Door de druk van de elastische kous zullen de vaatwanden beter aan elkaar blijven kleven waardoor voorkomen wordt dat de vaten weer open gaan staan.

 

Vergoeding

Sommige verzekeraars vergoeden de behandeling. Informeer bij de verzekeraar naar de mogelijkheden.

Wilt u meer over deze behandeling weten? Neem contact op met Clinic63.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Signup now and receive an email once I publish new content.

I agree to have my personal information transfered to Mad Mimi ( more information )

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

Start typing and press Enter to search