Clinic63 en uw persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u. U deelt persoonsgegevens met ons als u cliënt bij ons bent of wanneer u contact met ons hebt. Denk aan uw naam, telefoonnummer of e-mailadres. Maar ook het IP-adres van uw computer of een overschrijving. Persoonsgegevens zijn dus gegevens over u in de breedste zin van het woord.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Om u te voorzien van een adequaat en correct cliëntendossier zijn wij genoodzaakt bepaalde persoonsgegevens te verwerken denkende aan de NAW gegevens, financiële administratie en overige relevante zaken.

Met uw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld

  • Contact met u opnemen
  • Uw behandelgeschiedenis en eventueel medische gegevens bijhouden en indien nodig aanvullen
  • Uw aanvraag voor -of wijziging van een behandeling of gegevens verwerken
  • Uw betaalopdrachten verwerken
  • Uw producten beheren

Wat bedoelen we met verwerken?
Verwerken is een begrip uit de wet. Het is een heel breed begrip. Het gaat om alles wat je kunt doen met persoonsgegevens. Van verzamelen tot vernietigen. De `Wet Bescherming Persoonsgegevens’ noemt bij verwerken: ‘het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.’

Van wie hebben we persoonsgegevens?
We hebben gegevens van iedereen die direct contact heeft (gehad) met ons. Dus ook via de telefoon of een ander telecommunicatiemiddel.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Welke persoonsgegevens verzamelen we? 

Hieronder zie je welke persoonsgegevens we verzamelen en dus ook kunnen gebruiken. 

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres  en andere persoonlijke gegevens
 • Uw (medische) rapportage met betrekking tot behandelingen
 • Uw betaalgeschiedenis
 • Eventuele andere persoonlijke notaties
 • Een Informed Consent en indien nodig foto’s van het te behandelen gebied

Uw contactgeschiedenis

Informatie over contact met Clinic63, zodat we kunnen zien waar we het eerder met u over hebben gehad. Zo kunnen we tevens uw vraag of klacht teruglezen en u beter van dienst zijn.

 • Waarover ging het contact (product, advies, aanbieding, servicegesprek, bericht, klacht, informatie); 
 • Wanneer heeft het contact plaatsgevonden; 
 • Hoe (per post, onze website, e-mail, telefoon);
 • Een eventuele opname van een (telefoon)gesprek, chat of gespreksverslag.

Gevoelige persoonsgegevens

 • We gebruiken indien nodig gevoelige gegevens die te maken hebben met gezondheid, seksuele geaardheid of etnische afkomst in het belang van de behandeling.
Het gebruik van onze website

Het gebruik van onze website

Denk aan dit soort gegevens:

 • Uw IP-adres: het adres van uw computer of mobiel op internet dat nodig is om ervoor te zorgen dat computers met elkaar kunnen communiceren. Meestal kan er worden achterhaald wie er achter een IP-adres zit. Maar dat mag alleen na toestemming van de rechter. 
 • Gegevens over uw bezoek aan onze site: wanneer u welke webpagina’s heeft bezocht;
 • Het apparaat waarmee u onze site of apps bezoekt.
 • Cookies
 • Uw cookie instellingen
 • Uw mobiele advertising ID: telefoons met IOS en Android maken gebruik van een advertising ID. Ook wel bekend als IDFA (IOS) en AdID (Android). Met dit ID bepaalt u zelf of u persoonlijke advertenties in apps wilt ontvangen.

Waarvoor gebruiken we ze?  

 • IP-adressen van bezoekers van onze sites houden wij bij om fraude tegen te gaan. 
 • Wij plaatsen verschillende soorten cookies op uw computer. Dat zijn hele kleine tekstbestandjes die bestaan uit letters en cijfers. Ze houden gegevens bij over de websites die u bezoekt en kunnen uw voorkeuren onthouden, zoals de taal of uw gebruikersnaam.
 • Dankzij cookies weten we welke pagina’s u hebt bekeken op onze website en in welke producten of diensten u waarschijnlijk geïnteresseerd bent. Wij kunnen u dan informatie laten zien die daar bij past. 
 • We zien ook met welk toestel u onze website gebruikt: met een mobiel, pc of tablet. En welk besturingssysteem of browserversie u gebruikt. Dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat u de inhoud ziet op de manier die bij uw toestel past. 
 • Als we cookies hebben geplaatst, zien we of u een e-mail van ons hebt geopend. Ook kan het zo zijn dat u advertenties van ons te zien krijgt op websites van andere bedrijven. 
 • Cookies zijn soms echt nodig, maar niet altijd. Wilt u alleen noodzakelijke cookies? Pas dan je cookie-instellingen aan naar niveau 1 (basis).

Goed om te weten: 

Partijen die het internetverkeer afhandelen kunnen het IP-adres opslaan. We kunnen niet altijd garanderen dat dit binnen Europa gebeurt. Bezoekt u bijvoorbeeld vanuit de Verenigde Staten onze site, dan kan uw IP-adres ook buiten Europa worden opgeslagen.

Uw reacties op en over social media

 • Berichten over Clinic63 die voor iedereen toegankelijk zijn en die u post op social media waar wij ook actief zijn. 
 • Uw chatgegevens met ons webcareteam via Facebook.

Waarvoor gebruiken we ze? 

 • Wij zijn actief op social media zoals Facebook en Instagram. Daar delen we acties en informatie over Clinic63 met iedereen die daarin geïnteresseerd is. 

We bewaren deze gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. En zo lang de wet ons verplicht om je gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt. Van een paar maanden tot vele jaren.

Ons houden aan de wet

Ons houden aan de wet

Voor privé klinieken waar medische handelingen worden uitgevoerd gelden allerlei wettelijke verplichtingen. Wilt u bij ons onder behandeling gaan, dient u rekening te houden met de volgende punten:

 • We zullen u vragen u te identificeren als u medische behandelingen bij ons wilt ondergaan, als onderdeel van de identificatieplicht: we controleren of u echt bent wie u zegt te zijn en we bewaren een kopie van uw identiteitsbewijs;
 • Rekening houden met veranderingen in uw situatie (zorgplicht);  
 • Alvorens wij een behandeling starten zullen wij u een Informed Consent laten ondertekenen, om zodoende helderheid te scheppen over de inhoud van de behandeling;
 • Voorafgaand aan behandelingen en tijdens een behandeltraject zullen wij foto’s maken, om zo resultaten transparant in kaart te brengen;
 • Wij attenderen u alvorens op bepaalde risico’s welke invasieve- en non invasieve behandelingen met zich mee kunnen brengen.

Marketingactiviteiten uitvoeren

We gebruiken persoonsgegevens ook om marketing veel persoonlijker te maken. Dat doen we door ze te combineren en te analyseren. Die analyses brengen ons op nieuwe ideeën en betere oplossingen. Zo hopen wij gerichte aanbiedingen te kunnen doen, in te kunnen spelen op trends en vraag vanuit onze cliënten en eventuele klachten beter op te kunnen lossen.

 • De oorzaak van klachten oplossen, onze services en website verbeteren;
 • De beveiliging verbeteren;
 • Nieuwe diensten ontwikkelen zoals nieuwsbrieven, campagnes, Apps en het aangaan van nieuwe samenwerkingen met bijvoorbeeld bedrijven en bloggers/vloggers. Rapportages maken van onze analyses en inzichten en daarmee informatiediensten op geaggregeerd niveau leveren;
 • Het aanbieden van onze diensten op een Social Media netwerk;
 • We analyseren  klanten met dezelfde eigenschappen of gedrag binnen verschillende groepen (profielen). Daar kunnen we dan op inspelen.
Met wie delen we persoonsgegevens?

Met wie delen we persoonsgegevens?

In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als er een goede reden of verplichting voor is. De rechter kan ons verplichten gegevens te verstrekken. Soms moeten we op basis van een overeenkomst of reglement uw gegevens delen met een andere partij of organisatie. 

Er zijn strenge regels voor het delen van persoonsgegevens. Daar houden we ons natuurlijk aan.  
Hieronder ziet u met wie we persoonsgegevens kunnen delen:

Dienstverleners die voor Clinic63 werken

We worden geholpen bij ons werk door andere dienstverleners. Dan delen we alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor een bepaalde opdracht. En we maken goede afspraken met die dienstverleners over wat ze met die persoonsgegevens mogen doen. Deze afspraken leggen we vast in contracten. 

Dit doen de bedrijven en personen die ons helpen bijvoorbeeld: 

 • Ze ontwerpen, onderhouden en verbeteren onze IT-systemen, internettools en applicaties; 
 • Ze organiseren evenementen, versturen e-mails en post, maken video’s en brochures; 
 • Ze doen klantonderzoek zoals enquêtes;
 • Ze beheren onze agenda- en medische dossier systeem
 • Ze helpen ons met het plaatsen van advertenties op apps, websites en social media.

Bedrijven waarmee we samenwerken

We werken regelmatig samen met andere bedrijven. Ondergaat u een behandeling welke wordt aangeboden door een externe partij? Dan geeft u automatisch ook uw persoonsgegevens door aan onze partner. In het privacy statement van deze partner leest u hoe die partner omgaat met uw persoonsgegevens. Dat kan anders zijn dan wij dat doen. 

Zo zorgen we voor uw persoonsgegevens

Zo zorgen we voor uw persoonsgegevens

We zorgen voor goede beveiliging

We besteden veel geld en tijd aan de beveiliging van onze systemen en persoonsgegevens.

We hebben een geheimhoudingsverklaring getekend

Al onze medewerkers hebben een Informed Consent getekend. We gaan zorgvuldig om met gegevens die u ons toevertrouwt. En alleen geautoriseerd en werkzaam personeel mag uw gegevens inzien en verwerken verspreid over de verschillende vestigingen in Nederland.

Er is toezicht op hoe we persoonsgegevens verwerken

 • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij de Wet bescherming persoonsgegevens naleven. 
 • De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht hoe wij omgaan met cookies, direct marketing via elektronische mail en het bel-me-niet register. 
Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen

Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd? Dan kunt u gebruik maken van uw ‘Recht van inzage’. Of wil je je gegevens wijzigen en zo gebruik maken van je ‘Recht op correctie’?  Je kunt hiervoor een belverzoek of een email sturen.

Gegevens kun je niet zelf aanpassen en zal altijd gebeuren onder begeleiding van een  medewerker.

Uw voorkeur voor aanbiedingen instellen

We houden u graag op de hoogte van onze producten en diensten. Wilt u liever geen persoonlijke aanbiedingen? Geen probleem laat het ons weten:

 • of u nieuwsbrieven en aanbiedingen per e-mail wilt ontvangen
 • of wij u mogen bellen om een aanbieding of een interessant product of dienst onder uw aandacht te brengen

En natuurlijk staat onder elke nieuwsbrief en e-mail met een actie een link waarmee u zich direct afmeldt.

Onze visie op privacy

We zijn zuinig op uw persoonsgegevens 

Cliëntendossiers regelen kan én mag niet zonder dat persoonsgegevens worden gedeeld. Natuurlijk zijn we daarbij heel zuinig op uw gegevens en zorgen we dat het veilig gaat. 

U heeft zelf invloed op hoe we uw gegevens gebruiken

In veel gevallen heeft u invloed op hoe we uw gegevens gebruiken. Zo kunt u zichzelf aan- en afmelden voor nieuwsbrieven en u afmelden voor commerciële acties. We willen dat zo gemakkelijk mogelijk voor u maken.

We willen uw zo goed mogelijk leren kennen

‘Een zo goed mogelijke dienst leveren.’ Dat is een van onze missies. Daarom verbeteren en vernieuwen wij elke dag – om zo innovatief en persoonlijk mogelijk te helpen. Vaak gebruiken we daarvoor uw persoonsgegevens. Want hoe beter we u kennen, hoe makkelijker we u kunnen helpen.

We luisteren naar onze cliënten

Binnen  wegen we alle belangen af en uw recht op privacy telt zwaar mee. Ook vragen we cliënten regelmatig wat ze van nieuwe diensten vinden. Zo hebben we een aantal extra afspraken gemaakt: 

 • We gebruiken persoonsgegevens alleen als het toegevoegde waarde heeft voor onze klanten;  
 • We communiceren open en begrijpelijk over welke persoonsgegevens we gebruiken;
 • We geven uw persoonsgegevens alleen aan personen en instanties die bevoegd zijn deze te ontvangen; 
 • We passen ons privacybeleid regelmatig aan.
Vragen over privacy?

Vragen over privacy?

Gebruik maken van ‘recht van inzage’

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd? Dan kunt u gebruik maken van uw ‘Recht van inzage’. Heeft u hierover vragen, dan kunt u een brief sturen naar Clinic63. Binnen 4 weken krijgt u een reactie.

Gebruik maken van uw “Recht op correctie”

U kunt uw gegevens aan laten passen als ze niet juist zijn. Dat wordt het ‘Recht op correctie’ genoemd.

Gebruik maken van uw Recht van verzet of Recht van bezwaar?”

Wilt u gebruik maken van uw ‘Recht van verzet’ of ‘Recht van bezwaar’ en alle persoonlijke aanbiedingen stoppen?  Stuur ons een e-mail naar info@clinic63.nl.

Andere vragen over privacy?

Heb je na het lezen van dit Privacy Statement en de al eerder gegeven antwoorden nog vragen over hoe wij je persoonsgegevens gebruiken? Stuur dan een e-mail naar info@clinic63.nl.  

Disclaimer

Algemeen

Gebruik van de site van Clinic63  en de daarmee verbonden sites van Clinic63 B.V. en/of enigerlei dochtermaatschappij van deze vennootschap (hierna zowel tezamen als ieder afzonderlijk ‘de vennootschap’ te noemen) is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van de vennootschap.

Gebruik website

De op deze website getoonde informatie wordt door de Clinic63 met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Clinic63 verstrekt met deze website informatie over diensten die door de Clinic worden aangeboden.

Informatie van derden, producten en diensten

Informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van de vennootschap zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewe Clinic63 uiterst selectief is ten aanzien van de informatie van derden die op deze site wordt opgenomen of de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Clinic63 geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Intellectuele eigendomsrechten

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de vennootschap.

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door de vennootschap uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel de vennootschap zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. De vennootschap aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht

Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De vennootschap verstrekt door middel van deze site informatie over diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Klachtenservice

Clinic63  stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt.  Clinic63 zou dan proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het de ING de kans om de service aan u en andere klanten te verbeteren. Zie hiervoor de gegevens bij contact.

Start typing and press Enter to search