Clinic63 en uw persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou.

Je deelt persoonsgegevens met ons als je client bij ons bent of als je contact met ons hebt. Denk aan je naam, je telefoonnummer of je e-mailadres. Maar ook het IP-adres van je computer of een overschrijving. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met jou.

 

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Om je te voorzien van een adequate en een correct medisch dossier zijn wij genoodzaakt bepaalde persoonsgegevens te verwerken denkende aan de NAW gegevens, financiële administratie en overige relevante zaken.

Waarom gebruiken we je persoonsgegevens?

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?

Met je persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld:

 • Contact met je opnemen. 
 • Je medische gegevens bijhouden en indien nodig aanvullen
 • Je aanvraag voor -of wijziging van een  behandeling of gegevens verwerken
 • Je betaalopdrachten verwerken
 • Je gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn.
 • Je producten beheren
Ons houden aan de wet

Ons houden aan de wet

Voor prive klinieken gelden allerlei wettelijke verplichtingen. Wil je bij ons onder behandeling dan gaan we bijvoorbeeld:

 • Je identificeren als je client bij ons wordt (identificatieplicht): we controleren of je echt bent wie je zegt te zijn en we bewaren een kopie van je identiteitsbewijs. 
 • Rekening houden met veranderingen in je situatie (zorgplicht);  
 • Het laten tekenen van een Informed Consent, om zodoende helderheid te scheppen over de inhoud van de behandeling
 • Het maken van foto’s om zo resultaten transparant in kaart te brengen
 • Het attenderen op bepaalde risico’s welke invasieve- en non invasieve behandelingen met zich mee kunnen brengen

Marketingactiviteiten uitvoeren

We gebruiken persoonsgegevens ook om marketing veel persoonlijker te maken. Dat doen we door ze te combineren en te analyseren. Die analyses brengen ons op nieuwe ideeën en betere oplossingen. Daarin willen we echt vooroplopen. Want daarmee hopen wij klachten, noviteiten en aanbiedingen te doen.

 • De oorzaak van klachten oplossen, pagina’s en formulieren op clinic63.nl verbeteren en bankprocessen versnellen. 
 • De beveiliging verbeteren. 
 • Meten hoe klanten onze diensten gebruiken en wat het resultaat is van een campagne. En als dat nodig is: dingen verbeteren.   
 • Nieuwe diensten ontwikkelen. Zoals nieuwsbrieven, campagnes, Apps en het aangaan van nieuwe samenwerkingen met bijvoorbeeld bedrijven en bloggers/vloggers   Rapportages maken van onze analyses en inzichten en daarmee informatiediensten op geaggregeerd niveau leveren.
 • Het aanbieden van onze diensten op een Social Media netwerk.
 • We analyseren  klanten met dezelfde eigenschappen of gedrag verschillende groepen (profielen). Daar kunnen we dan op inspelen.

Wat bedoelen we met verwerken?

Verwerken is een begrip uit de wet. Het is een heel breed begrip. Het gaat om alles wat je kunt doen met persoonsgegevens. Van verzamelen tot vernietigen. De `Wet Bescherming Persoonsgegevens’ noemt bij verwerken: ‘het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.’

Van wie hebben we persoonsgegevens?

Van wie hebben we persoonsgegevens? 

We hebben gegevens van iedereen die direct contact heeft (gehad) met ons. Dus ook via de telefoon of een andere telecommunicatie middel.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Welke persoonsgegevens verzamelen we? 

Hieronder zie je welke persoonsgegevens we verzamelen en dus ook kunnen gebruiken. 

Gegevens om wie je bent:

 • Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres  en andere persoonlijke gegevens
 • Je medische rapportage met betrekking tot behandelingen
 • Je betaalgeschiedenis
 • Eventuele andere persoonlijke natoties
 • Een Informed Consent en indien nodig foto’s van het te behandelen gebied

Waarvoor gebruiken we ze?  

 • Als je klant wordt, moeten we van de wet je identiteit vaststellen.
 • Je identiteitsgegevens zijn ook nodig om ons werk goed te kunnen doen.  Bijvoorbeeld als we een aanpassing moeten doen in je adresgegevens
 • We willen je natuurlijk persoonlijk aanspreken als we je post sturen. En het goede (e-mail) adres gebruiken. 
 • En als er iets wijzigt, passen we je persoonsgegevens aan.

Je contactgeschiedenis

Denk aan dit soort gegevens:

Informatie over contact dat je met ons had: 

 • Waarover ging het contact (product, advies, aanbieding, servicegesprek, bericht, klacht, informatie, betaling doen, saldocheck). 
 • Wanneer heeft het contact plaatsgevonde . 
 • Hoe (via post, onze website, e-mail, telefoon).
 • De opname van een (telefoon)gesprek, chat of gespreksverslag.

Waarvoor gebruiken we ze?  

 • Dan zien we waar we het eerder met je over hebben gehad. En kunnen we je vraag of klacht teruglezen en beantwoorden.
 • We bewaren ook telefoongesprekken. Dat is nodig voor als we op het moment niet de telefoon kunnen opnemen en/of voor trainingsdoeleinden. In dat geval luisteren we achteraf het gesprek terug. We bewaren ook gesprekken om deze te analyseren en er zelf van te leren.

Denk aan dit soort gegevens:

 • ING heeft een intern verwijzingsregister. Dat is een lijst met personen en instellingen met wie we geen relatie meer willen. Ze zijn dan een risico voor ING, het personeel en/of de klanten van ING. Alleen medewerkers van veiligheidsafdelingen van ING kunnen deze lijst bekijken. 
 • Het externe verwijzingsregister: een lijst van de banken in Nederland waarop personen en instellingen staan die hebben gefraudeerd of op een andere manier een risico vormen voor de financiële sector. Financiële instellingen in Nederland kunnen controleren of personen en instellingen op de lijst staan en ze kunnen ze op de lijst zetten. 
 • Nationale, Europese en internationale sanctielijsten: op deze lijsten staan staten, personen en instellingen aan wie sancties zijn opgelegd.
 • Camerabeelden bij geldautomaten en in onze kantoren.
 • Locatiegegevens: waar je bent als je je Betaalpas of creditcard gebruikt.
 • Betaalpatronen: denk aan een overschrijving die voor jou ongebruikelijk is.

Waarvoor gebruiken we ze?  

 • Als je klant wilt worden controleren we of je op een van de lijsten staat. Pas daarna besluiten we of je wel of niet klant bij ons kunt worden. Ben je al klant en doe je iets waardoor je een bedreiging bent voor ons, onze klanten of de financiële sector? Dan vullen we het interne verwijzingsregister van ING aan met jouw persoonsgegevens. We vertellen je dit per brief. Je kunt dan niet meer klant bij ons zijn. Ook kunnen wij je persoonsgegevens opnemen in het externe verwijzingsregister. Alle banken in Nederland kunnen deze gegevens opvragen.
 • Bij een betaalopdracht controleren we of er staten, personen of instellingen bij betrokken zijn die op een sanctielijst staan. Als dit zo is, dan voeren wij de betaalopdracht niet uit.
 • We gebruiken camerabeelden als er incidenten zijn. En justitie en politie kunnen deze beelden opvragen.
 • Je locatiegegevens gebruiken we voor veiligheid. Stel dat je je Betaalpas of Creditcard gebruikt in Nederland en tegelijk in een ander land.  Dan kunnen we je even bellen om te vragen of dat wel klopt. 
 • Is je betaalpatroon anders dan normaal? En vermoeden we fraude? Dan kunnen we actie ondernemen. Zo kunnen we schade voorkomen.  

Gevoelige persoonsgegevens

 • We gebruiken indien nodig gevoelige gegevens die te maken hebben met gezondheid, seksuele geaardheid of etnische afkomst in het belang van de behandeling
Het gebruik van onze website

Het gebruik van onze website

Denk aan dit soort gegevens:

 • Je IP-adres: het adres van je computer of mobiel op internet dat nodig is om ervoor te zorgen dat computers met elkaar kunnen communiceren. Meestal kun je achterhalen wie er achter een IP-adres zit. Maar dat mag alleen na toestemming van de rechter. 
 • Gegevens over je bezoek aan onze site of apps: wanneer heb je welke webpagina’s bezocht, zoekopdrachten gedaan
 • Het apparaat waarmee je onze site of apps bezoekt.
 • Cookies.
 • Je cookie-instellingen.  
 • Je mobiele advertising ID: telefoons met IOS en Android maken gebruik van een advertising ID. Ook wel bekend als IDFA (IOS) en AdID (Android). Met dit ID bepaal je zelf of je persoonlijke advertenties in apps wilt ontvangen.

Waarvoor gebruiken we ze?  

 • IP-adressen van bezoekers van onze sites houden wij bij om fraude tegen te gaan. 
 • Wij plaatsen verschillende soorten cookies op je computer. Dat zijn hele kleine tekstbestandjes die bestaan uit letters en cijfers. Ze houden gegevens bij over de websites die je bezoekt en kunnen je voorkeuren onthouden, zoals de taal of je gebruikersnaam.
 • Dankzij cookies weten we welke pagina’s je hebt bekeken op ing.nl en in welke producten of diensten je waarschijnlijk geïnteresseerd bent. Wij kunnen je dan informatie laten zien die daar bij past. Of contact met je opnemen over het onderwerp waarop je hebt gezocht, zoals informatie over hypotheken.
 • We zien ook met welk toestel je gebruikt: met een mobiel, pc of tablet. En welk besturingssysteem  en versie van je browser je gebruikt. Dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat je de inhoud ziet op de manier die bij je toestel past. 
 • Als we cookies hebben geplaatst, zien we of je een e-mail van ons hebt geopend. Ook krijg je advertenties van ons op websites van andere bedrijven. 
 • Cookies zijn soms echt nodig, maar niet altijd. Wil je alleen noodzakelijke cookies? Pas dan je cookie-instellingen aan naar niveau 1 (basis). Dat is minder ingewikkeld dan het klinkt. 
 • Mobiele advertising ID’s gebruiken we om je persoonlijke advertenties te laten zien in apps van andere bedrijven. Wil je dit liever niet? Je kunt in de instellingen van je telefoon dit ID resetten of aangeven dat je geen persoonlijke suggesties wilt ontvangen. Je ziet dan nog wel advertenties maar die zijn niet op basis van jouw gegevens. 

Goed om te weten: 

Partijen die het internetverkeer afhandelen kunnen het IP-adres opslaan. We kunnen niet altijd garanderen dat dit binnen Europa gebeurt. Bezoek je bijvoorbeeld vanuit de Verenigde Staten onze site, dan kan het ook buiten Europa worden opgeslagen. Dat doen partijen die het internetverkeer afhandelen. 

Je reacties op en over social media

Denk aan dit soort gegevens:

 • Berichten over Clinic63 die voor iedereen toegankelijk zijn en die je post op social media waar wij ook actief zijn. 
 • Je chatgegevens met ons webcareteam via Facebook en/of Twitter.

Waarvoor gebruiken we ze? 

 • Wij zijn actief op social media zoals Facebook, Twitter, Instagram, Google+ en Youtube. Daar delen we acties en informatie over ING met iedereen die daarin geïnteresseerd is. 
 • Ons webcareteam volgt de berichten die voor iedereen toegankelijk zijn op het internet die over Clinic63 gaan en beantwoordt berichten die aan Clinic63 zijn gericht. Het team volgt ook de forumberichten in onze Community. In deze Community kunnen klanten op elkaar reageren. Is een vraag na een dag nog niet beantwoord, of klopt het antwoord op een vraag niet?  Dan helpt het webcareteam

We bewaren deze gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. En zo lang de wet ons verplicht om je gegevens te bewaren.

Hoe lang dat precies is, verschilt. Van een paar maanden tot vele jaren.

Met wie delen we persoonsgegevens?

Met wie delen we persoonsgegevens?

In principe delen we je gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als er een goede reden of verplichting voor is.  De rechter kan ons verplichten gegevens te verstrekken. Soms moeten we op basis van een overeenkomst of reglement jouw gegevens delen met een andere partij of organisatie. 

Er zijn strenge regels voor het delen van persoonsgegevens. Daar houden we ons natuurlijk aan.  

Hieronder zie je met wie we persoonsgegevens kunnen delen:

Dienstverleners die voor Clinic63 werken

We worden geholpen bij ons werk door andere dienstverleners. Dan delen we alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor een bepaalde opdracht. En we maken goede afspraken met die dienstverleners over wat ze met die persoonsgegevens mogen doen. Deze afspraken leggen we vast in contracten. 

Dit doen de bedrijven en personen die ons helpen bijvoorbeeld: 

 • Ze ontwerpen, onderhouden en verbeteren onze IT-systemen, internettools en applicaties; 
 • Ze beheren onze telefoongesprekken;
 • Ze organiseren evenementen, versturen e-mails en post, maken video’s en brochures; 
 • Ze doen klantonderzoek zoals enquêtes;
 • Ze beheren onze agenda- en medische dossier systeem
 • Ze helpen ons met het plaatsen van advertenties op apps, websites en social media.

Bedrijven waarmee we samenwerken

We werken regelmatig samen met andere bedrijven. Ga je in op de aanbieding? Dan geef je zelf persoonsgegevens door aan onze partner. In het privacy statement van deze partner lees je hoe die partner omgaat met je persoonsgegevens. Dat kan anders zijn dan wij dat doen. 

We ontwikkelen ook websites en applicaties samen met andere bedrijven. De persoonsgegevens die op die websites en apps worden verzameld, vallen niet altijd onder dit Privacy Statement.

Organisatie met andere landen  met andere privacyvoorwaarden

Clinic63 is gepositioneerd in Nederland  maar wisselt persoonsgegevens uit met dienstverleners en andere partijen in andere landen zoals Belgie. De bescherming van persoonsgegevens is helaas niet in alle landen hetzelfde geregeld. Vanuit Nederland mogen we daarom alleen persoonsgegevens doorgeven aan partijen in een land dat voldoende bescherming biedt. Alle landen binnen de Europese Economische Ruimte (EU landen, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) bieden voldoende bescherming.

Als het gaat om een dienstverlener in een land buiten de Europese Economische Ruimte, dan houden we ons natuurlijk aan de regels die daarvoor zijn afgesproken in de Europese Economische Ruimte.

Zo zorgen we voor je persoonsgegevens

Zo zorgen we voor je persoonsgegevens

We zorgen voor goede beveiliging

We besteden veel geld en tijd aan de beveiliging van onze systemen en persoonsgegevens

We hebben een geheimhoudingsverklaring getekend

Al onze medewerkers hebben een Informed Consent getekend. We gaan zorgvuldig om met gegevens die je ons toevertrouwt. En alleen geautoriseerd en werkzaam personeel mag je gegevens inzien en verwerken verspreid over de verschillende vestigingen in Nederland.

Er is toezicht op hoe we persoonsgegevens verwerken

 • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij de Wet bescherming persoonsgegevens naleven. 
 • De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht hoe wij omgaan met cookies, direct marketing via elektronische mail en het bel-me-niet register. 
Je persoonsgegevens bekijken of aanpassen

Je persoonsgegevens bekijken of aanpassen

Wil je weten welke persoonsgegevens wij over je hebben vastgelegd? Dan kun je gebruik maken van je ‘Recht van inzage’. Of wil je je gegevens wijzigen en zo gebruik maken van je ‘Recht op correctie’?  Je kunt hiervoor een belverzoek of een email sturen.

Gegevens kun je niet zelf aanpassen en zal altijd gebeuren onder begeleiding van een Clinic63 medewerker.

Je voorkeur voor aanbiedingen instellen

Je voorkeur voor aanbiedingen instellen

We houden je graag op de hoogte van onze producten en diensten. Wil je liever geen persoonlijke aanbiedingen? Geen probleem laat het ons weten:

 • of je nieuwsbrieven en aanbiedingen per e-mail wilt ontvangen
 • of wij je mogen bellen om een aanbieding of een interessant product of dienst onder je aandacht te brengen

En natuurlijk staat onder elke nieuwsbrief en e-mail met een actie een link waarmee je je direct afmeldt.

Onze visie op privacy

Onze visie op privacy

We zijn zuinig op jouw persoonsgegevens 

Clienten dossiers regelen kan én mag niet zonder dat je persoonsgegevens deelt. Per dag verwerken onze computers dan tig gegevens van klanten en niet-klanten. Natuurlijk zijn we daarbij heel zuinig op je gegevens en zorgen we dat het veilig gaat. 

Je hebt zelf invloed op hoe we je gegevens gebruiken

In veel gevallen heb je invloed op hoe we je gegevens gebruiken. Zo kun je jezelf aan- en afmelden voor nieuwsbrieven en je afmelden voor commerciële acties. We willen dat zo gemakkelijk mogelijk voor je maken.

We willen je zo goed mogelijk leren kennen

‘Een zo goed moglijke dienst leveren.’ Dat is een van onze missies. Daarom verbeteren en vernieuwen wij elke dag.  Je zo innovatief en persoonlijk mogelijk helpen. Vaak gebruiken we daarvoor je persoonsgegevens. Want hoe beter we je kennen, hoe makkelijker we je kunnen helpen.

We luisteren naar onze clienten

Binnen Clinic63 wegen we alle belangen af en jouw recht op privacy telt zwaar mee. Ook vragen we klanten regelmatig wat ze van nieuwe diensten vinden. Zo hebben we een aantal extra afspraken gemaakt: 

 • We gebruiken persoonsgegevens alleen als het toegevoegde waarde heeft voor onze klanten;  
 • We communiceren open en begrijpelijk over welke persoonsgegevens we gebruiken;
 • We geven je persoonsgegevens alleen aan personen en instanties die bevoegd zijn deze te ontvangen; 
 • We passen ons privacybeleid regelmatig aan.
Vragen over privacy?

Vragen over privacy?

Gebruik maken van ‘recht van inzage’

Wil je weten welke persoonsgegevens wij over je hebben vastgelegd? Dan kun je gebruik maken van je ‘Recht van inzage’. Heb je hierover vragen kun je een brief sturen naar  Clinic63 | Wanningstraat 10 | 1071 LB |  Amsterdam. Binnen 4 weken krijg je een reactie.

Gebruik maken van je “Recht op correctie”

Je kunt je gegevens aan laten passen als ze niet juist zijn. Dat wordt het ‘Recht op correctie’ genoemd.

Kopje  “Gebruik maken van je recht van verzet of Recht van bezwaar?”

Wil je gebruik maken van je ‘Recht van verzet’ of ‘Recht van bezwaar’ 

en alle persoonlijke aanbiedingen stoppen?  

 • Stuur ons een e-mail met naar info@clinic63.nl

Andere vragen over privacy?

Heb je na het lezen van dit Privacy Statement en de al eerder gegeven antwoorden nog vragen over hoe wij je persoonsgegevens gebruiken? Stuur dan een e-mail naar info@clinic63.nl

Disclaimer

Algemeen

Gebruik van de site van Clinic63  en de daarmee verbonden sites van Clinic63 B.V. en/of enigerlei dochtermaatschappij van deze vennootschap (hierna zowel tezamen als ieder afzonderlijk ‘de vennootschap’ te noemen) is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van de vennootschap.

Gebruik website

De op deze website getoonde informatie wordt door de Clinic63 met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Clinic63 verstrekt met deze website informatie over diensten die door de Clinic worden aangeboden.

Informatie van derden, producten en diensten

Informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van de vennootschap zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewe Clinic63 uiterst selectief is ten aanzien van de informatie van derden die op deze site wordt opgenomen of de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Clinic63 geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Intellectuele eigendomsrechten

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de vennootschap.

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door de vennootschap uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel de vennootschap zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. De vennootschap aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht

Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De vennootschap verstrekt door middel van deze site informatie over diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Klachtenservice

Clinic63  stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt.  Clinic63 zou dan proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het de ING de kans om de service aan u en andere klanten te verbeteren. Zie hiervoor de gegevens bij contact.

Start typing and press Enter to search